معرفی و آشنایی ابزارها جهت آموزش کاشت مژه + قیمت ابزار

بسیاری از ما ممکن است با افرادی برخورد داشته باشیم که بلندی و پرپشتی مژه هایشان بیشتر از حد ممکن، مشخص باشد. مژه های این افراد بدون ریمل و یا اکستنشن پرپشت هستند و در واقع نیازی به آرایش برای تغییر شکل شان وجود ندارد. شاید از  خودتان بارها پرسیده باشید که راز این پرپشتی در چیست؟